domingo, 1 de abril de 2012

ELS ESTEREOTIPS SEXISTES COMPORTEN PROBLEMES DE SALUT


Un estudi realitzat a Mataró per les infermeres Margarita Petit i Montserrat Prat sobre salut a l'adolescència, conclou que els estereotips sexistes estan presents en el jovent i que aquests afecten negativament en la seva salut. En concret, comporten malestar en general, estats d'ansietat, mal de cap, migranyes, dolor abdominal, etc. A l'estudi, que recull dades des de 2005 a 2009, exposen que “La atención a la sexualidad adolescente es raquítica aunque sea bien intencionada. Se otorga un gran papel al uso del preservativo pero se relega la vida sexual como algo afectivo. La formación sexual es tardía y escasa, no se les habla a los niños de sexualidad mientras todo el espacio exterior está cargado de publicidad que incluye el sexo y es sexista”.
Per saber-ne més dels problemes de salut que comporten la creença d'estereotips sexistes, i totes les dades de l'estudi, recomano veure'l a l'enllaç següent: 

Les conclusions ens porten a reflexionar que la majoria de la població adolescent no està rebent la informació suficient o adequada per a l'adquisició d'una maduresa i desenvolupament sexual sa i enriquidor, i a més, això està repercutint negativament en la seva salut. Pot avançar-nos que, hi ha una probabilitat alta que en un futur, aquests estats de no salut es continuïn reflectint, ja que els estereotips que s'esposen son presents també a la edat adulta en un elevat nombre de la població.

Em mullo i considero que aquesta responsabilitat no és només dels pares/mares, sinó de la societat en general, i que és important que entre tothom demanem una major implicació en tots els àmbits per a la millora de l'educació en salut afectiva i sexual: en la cultura, la política, l'escola, els mitjans de comunicació, la família al complet, el consum responsable, l'individu, etc.

A continuació, exposo els estereotips sexistes analitzats a l'estudi de Mataró i entre parèntesi, algunes de les conseqüències del que això pot comportar en contra de la salut sexual:

Noies:
 • A les noies ens agrada que ens protegeixen (sotmetiment a la noia a la fragilitat i al noi a la pressió del protector)
 • La dona és més fràgil (acceptació de vulnerabilitat en la dona i per tant, el control és de l'home)
 • Les dones son més compassives amb la parella (acceptar que les dones podem permetre més pressió)
 • L'ideal és viure en parella (condueix a ser infeliç a qui no la té)
 • Existeix la parella ideal (condiciona a la persona a la recerca infinita de l'ideal)
 • És normal que m'obligui a tenir relacions sexuals (justifica els fets nocius i perillosos de la parella, li dona llibertat a l'abús)
 • Cedeixo perquè no s'enfadi (acceptació de l'abús)
 • Si és gelós, és perquè m'estima (accepta que sigui possessiu i limita la llibertat per relacionar-se)
 • Millor els nois guapos i amb bon cul (condiciona a les persones a uns canons de bellesa)
 • El meu aspecte condiciona el meu èxit (fa que es preocupin més del que tenen que del que son)
Nois:
 • L'opinió dels nois té més pes que la de les noies (considera a la dona com a esser humà de segona)
 • L'home ha de dirigir amb tendresa a la dona (atorga el poder de direcció i supervisió a l'home, manipulació)
 • A les noies els agrada que les protegeixen (justifica la possessió de l'home cap a la dona)
 • Les noies canvien als nois (pressuposa que la noia és manipuladora)
 • Les dones son manipuladores (confirma que és manipuladora i per tant, han de ser qüestionada)
 • Les dones, per naturalesa, son pacients i tolerants, més sensibles i sentimentals (atorga a la dona un valor i a l'home una mancança, o a l'inrevés?)
 • Qui m'estima em farà patir (pot justificar el maltracte)
 • Un noi que lliga, és més valorat pel grup, sinó ets un fracassat (pressiona al jovent a tenir relacions sexuals)
 • Una noia que busca lligar és una “fresca” (la noia ha de ser passiva en les relacions sexuals)
 • Els nois no expressen els seus sentiments (obliga a l'home a reprimir aquesta part pròpia també de la seva naturalesa)
 • No és normal que un home mostri tendresa (s'acusen altres estereotips com la homosexualitat, des d'una vessant negativa)
 • Millor les noies que es cuiden i fan esport (porta a les noies a fer esport per agradar als altres per damunt d'elles mateixes)
 • La imatge d'una dona és molt important (S'atorga un valor superior a la imatge, sent aquest el primer de la persona)
Aquests estereotips son només els sexistes, i el sexe (home-done) és una part de la sexualitat, però no tota. Existeixen encara més mites, com els que tenen a veure amb la potencia sexual, les relacions sexuals, la homosexualitat, la menstruació, etc., que abordaré en altres articles.

Vull acabar expressant que això només és un exemple de la quantitat de contradiccions, subjeccions i falses creences amb les que s'han de veure el jovent cada dia. Cap estereotips citat té fonament científic i no es pot demostrar la seva certesa, en canvi, a pesar que si que es poden demostrar el contrari, continuen vigents.

Els adults hem de prendre consciència i actuar, veient la quantitat de pressió sexista a la que es veu sotmesa els i les adolescents avui dia.

Si ets jove recorda que la millor informació és la que et dona la gent documentada i que investiga en els temes, per tant, no confiïs en el que et diu qualsevol. Actua buscant la teva felicitat, sent responsable i que això no tingui conseqüències negatives per a tu ni per cap altra persona. Respecta la teva llibertat, la de tothom i gaudeix.


No hay comentarios:

Publicar un comentario