jueves, 6 de septiembre de 2012

La sexualitat i les seves funcions


Quan es pregunta o parla de sexualitat, la majoria de nosaltres responem amb qüestions relacionades amb les relacions sexuals, amb el coit, els genitals i el plaer genital. Però aquestes, son només una petita part de tot el que significa la sexualitat humana.
Un cop disposats a definir-la, si ho fem dins un grup de gent, sigui homogeni o heterogeni, podem descobrir que hi han moltes sensacions, idees i principis diferents amb qui definir-la. Llavors no s'ha d'establir un concepte únic per a totes les persones, ni per tota la vida. En tot cas, aquest ha de contemplar la varietat i la flexibilitat. Per tant, no és una, no existeix un concepte universal ni comú per a totes les persones.
Una de les definicions més encertades, és la que refereix l'Organització Mundial de la Salud (OMS):La sexualitat humana és un aspecte central de l'ésser humà, present al llarg de la seva vida. Engloba el sexe, les identitats i les funcions de genere, lerotisme, el plaer, la intimitat, la reproducció i l'orientació sexual. És viu i expressa mitjançant pensaments, fantasies, desitjos, creences, actituds, valors, conductes, pràctiques, papers i relacions interpersonals. La sexualitat pot incloure totes aquestes dimensions, no obstant això, no totes es viuen o s'expressen sempre. La sexualitat està influenciada per la interacció de factors biològics, psicològics, socials, econòmics, polítics, culturals, ètics, històrics, religiosos, espirituals...
La funció reproductiva, ha estat la que més pes s'ha atribuït a la sexualitat. Però a més d'aquesta, dues funcions igual d'importants a desenvolupar: la funció comunicativa-de relació, i la funció plaentera. Aquestes tres funcions ens apropen a la sexualitat com a:
- Una font de salut, tant física com mental. L'expressió de sentiments mitjançant la sexualitat, el desenvolupament i enriquiment daquesta, les relacions sexuals lliures, la reproducció, etc. Produeixen moments i estats de felicitat que milloren la nostra salut. Per gaudir de salut mental és imprescindible sentir-se amb un mateix, valorar-se i estimar-se. El desenvolupament sexual ens transforma física i psíquicament i ens repta a acceptar-nos i estimar-nos tal com som. Lautoconeixement desenvolupa la nostra sexualitat i viceversa, i ens ajuda a enfortir la nostra salut mental.
- Una font de plaer i gaudiment que depèn de cada persona. No necessites altres persones per desenvolupar-la i treurel el màxim profit. I tampoc has de gaudir daquesta al mateix nivell de la resta. Cada persona unes necessitats pròpies i hauria de poder expressar la seva sexualitat com vol i necessita.
- Una font de comunicació positiva. Podem comunicar-nos mitjançant els nostres cinc sentits i saber expressar-nos de manera correcta, sense imposicions. Obligar a altres a limitar la seva sexualitat o forçar a fer coses que no desitja, no és una actitud sana.
- Una característica canviant i flexible de nosaltres, que recull molt aspectes de la vida diària. Des que naixem fins que morim. Les etapes psico-físiques per les quals evolucionem. Des de lestima i lamor dins la família, lamistat i l'afecte que es pot manifestar amb petons, abraçades i paraules. Coquetejar, conèixer gent que tatrau, gaudir del plaer sexual, tenir fills/es, ...
Tenir una actitud oberta, positiva i reflexiva cap a la vida ens ajuda a mantenir una sexualitat sana i a gaudir de salut sexual. I això implica canviar algunes idees errònies i corregir el llenguatge sexista, mirar amb bons ulls la forma en que cada persona gaudeix de la seva sexualitat en la seva intimitat, acceptar la masturbació, no imposar criteris ni regles que condicionin la llibertat sexual de les altres persones i la nostra mateixa, resoldre els nostres conflictes de manera comunicativa i pacífica, ...
Amb aquest concepte obert podem valorar quins daquells aspectes, vivències, influències i expressions ens arriben, i fer un apropament més encertat del nostre propi concepte de la sexualitat. Recorda que, malgrat avui et defineixis en un, el temps pot ser el vagi variant...
T'agradaria definir el teu concepte de la sexualitat? Què hi penses tu quan penses en aquesta paraula? Què és per a tu la sexualitat?